Miejsce pracy: aktualnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Wydział Zaoczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Tychach (przekształcony z Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka), a wcześniej i najdłużej (od 1967 do 2010) Uniwersytet Śląski , Wydział Prawa i Administracji w Katowicach.

Obszar praktyki: przede wszystkim działalność dydaktyczna i naukowa z zakresu całego prawa cywilnego materialnego, z prawa transportowego, prawa administracyjnego, ochrony własności intelektualnej oraz prawa sportowego; ponadto wiele lat pracy w administracji państwowej na szczeblu rządowym i we współpracy z samorządem terytorialnym.

Dane kontaktowe:
Email: hgoik@wp.pl
 

Dr hab. Henryk Goik

 

Studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kursy zagraniczne w latach późniejszych: Strasburg, Pescara, Florencja (stypendium), Londyn, Paryż. Praca naukowa i dydaktyczna , zdobywanie poszczególnych szczebli w karierze naukowej w Uniwersytecie Śląskim (1967 -2010). W czasie pracy uniwersyteckiej urlopowany i przez 10 lat zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów ( w randze Dyrektora Generalnego) oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (szef Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Laosie). W Urzędzie Rady Ministrów różne zadania samodzielne, m.in. jako Pełnomocnik Rządu ds. Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej. Po powrocie z Laosu działalność dydaktyczna i naukowa w Uniwersytecie Śląskim i w dwóch innych uczelniach (wskazanych w pozycji miejsce pracy). Inne niektóre funkcje po powrocie z Laosu: członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2005 -2007), Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Szkolnictwa Wyższego (2006 – 2008), Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych (2007 – 2011). Publikacje i inne materiały studyjne obejmują: 1) 68 prac naukowych prawniczych opublikowanych (monografie, artykuły, glosy, komentarze, recenzje) z zakresu prawa cywilnego , transportowego, administracyjnego, sportowego, ubezpieczeń gospodarczych , 2) około 100 analiz, studiów i innych większych materiałów na użytek Rady Europy, Sejmu, Rady Ministrów w okresie pracy poza Uniwersytetem Śląskim, 3) kilkanaście książek i artykułów o tematyce podróżniczej, a także wystawy fotograficzne (około 40) i prelekcje po powrocie z Laosu (od końca 2001). Promotor czterech ukończonych i obronionych doktoratów. Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim od chwili jego powstania, z przerwą w okresie pobytu na placówce dyplomatycznej w Laosie.