Miejsce pracy:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Kancelaria Adwokacka w Krakowie
 
Partner of Counsel
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara
  
Obszar praktyki:
prawo karne
prawo spółek handlowych
prawo własności intelektualnej 
 
Dane kontaktowe:
Kancelaria Adwokacka
Adw. Janusz Raglewski
e-mail: kancelaria@raglewski.pl
www.raglewski.pl

dr. hab. prof. UJ Janusz Raglewski

adwokat

 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej,
 • członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej,
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
 • członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie,
 • Redaktor Naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie.
 • Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl
 •  1996 r. ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
 • 1999  złożenie egzaminu sędziowskiego
 • 2000 r. uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
 • 1997-2015 r. Sekretarz Redakcji periodyku naukowego „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”,
 • 2005-2012 r. Rzecznik dyscyplinarny dla Studentów i Doktorantów