Miejsce pracy:
Kancelaria Adwokacka, ul. Sejneńska 51, 16- 400 Suwałki

Obszar praktyki:
Cały kraj, praktyka prawo karne, cywilne, rodzinne, sportowe

Dane kontaktowe:
Kancelaria Adwokacka, ul. Sejneńska 51, 16- 400 Suwałki
Kom. 692 41 77 99
Sekret. Tel./fax 87 566 31 64,
Bez. Tel. 87 565 01 18
 

Jerzy Czesław Szleszyński

adwokat

Urodzony w 1951 r. w Grajewie, woj. Podlaskie. Ukończył szkołę podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące w Grajewie, a następnie Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1974 r.). Następnie podjął pracę w Prokuraturze (w tym aplikacja) – 1974-1976 r.

Radca Prawny - 1976-1982 r. Aplikacja adwokacka - 1979-1982 - Białystok. Adwokat od 1982 roku. Członek ORA w Białymstoku w latach 1986-2007. Wicedziekan ORA w latach 1992-1998. Kierownik szkolenia aplikantów adwokackich - 1998-2004 r.

Wielokrotnie delegat Izby na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Członek Komisji Egzaminacyjnych ORA na aplikację adwokacką i egzaminach adwokackich. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Członek Zarządu PKOL w kadencji 2009-2012, Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. sportu przy PKOL w kadencji 2012-2016 i 2016-2020. Członek Komisji Prawnej PKOL w latach 90. XX wieku. Członek Zarządów Polskiego Związku Badmintona od 1991 do 2012 roku. Wiceprezes PZBad kilku kadencji. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowych PZBad. Wydawca kwartalnika PZBad „Badminton-Polska” w latach 1994-2000.

Członek Zarządów, w tym Wiceprezes Wojewódzkiej Federacji Sportu w Suwałkach. Prezes Okręgowego Związku Badmintona w Suwałkach w latach 1988-1999. Prezes Okręgowego Związku Badmintona w Białymstoku w latach 1999-2012. Członek Zarządów Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku - 4 kadencje.

Członek Zarządu, a następnie Prezes Suwalskiego Klubu Badmintona od 2002.

Przewodniczący Komitetów Organizacyjnych wielu międzynarodowych i krajowych zawodów badmintonowych.