Miejsce pracy:
Adw. Sendecki i Partnerzy – sp.p.

Obszar praktyki:
sprawy cywilne – majątkowe, odszkodowawcze, gospodarcze; karne z elementem cywilnym i gospodarczym, ochrona praw człowieka

Dane kontaktowe:
20-075 Lublin, u. Ogrodowa 10/2;
tel. +48 81 534 20 76;
tel. +48 602 441 712
fax +48 81 534 55 36;
 

Piotr Sendecki

adwokat

ur.1958; absolwent Wydziału Prawa UMCS, do 1990- jego pracownik naukowo-dydaktyczny; od 1984 w adwokaturze; stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady (staż w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady); uczestnik Training Programme in European Community Law (Bruxelles), studiów i seminariów z ochrony praw człowieka, stypendysta Netherland Helsinki Committee i Netherland Bar Association Internship Programme on The Rule of Law, Democracy and Human Rights; członek misji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UN MiK w 2000); w samorządzie adwokackim od 1992 do 2013 (m.in. 2001-2007 – Naczelna Rada Adwokacka - skarbnik, wiceprezes NRA, 2007-2013 - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie; wiceprzewodniczący, a do 2010 – przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, wykładowca, patron aplikantów, członek komisji przeprowadzających egzamin adwokacki); członek - International Bar Association, ELENA/ECRE (1995-2002-koordynator w Polsce), kolegiów redakcyjnych - Polish Legal Review (lata 1990), miesięcznika Palestra (od 2006), Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie (2005-2008); od 2006 wiceprzewodniczący RN Mennica Polska SA; od 2008 sekretarz (pro bono) Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, od 2014 prezes zarządu Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica; od 2012 - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie; w TAS przy PKOl od 2008, od 2012 wiceprezes TAS; autor artykułów z zakresu teorii prawa, historii adwokatury, publicystyki prawniczej i artystycznej; odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2008), Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2013)