Miejsce pracy:
„Sikorski & Majewski – Spółka Adwokacka”

Obszar praktyki:
Prawo cywilne i gospodarcze

Dane kontaktowe:
„Sikorski & Majewski – Spółka Adwokacka”
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 48
tel. 22 622 21 43
e-mail: sikorski@sikorski-majewski.pl
 

Piotr Sikorski

adwokat

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Adwokat od 1990 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie od 1995 r.; Wiceprezes tego Sądu od 2007 r.

Członek Komisji Organizacyjno-Prawnej PKOl. w latach 1992-1998.

Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy PKOl od początku jego istnienia.