Dla prasy

Informacji związanych z bieżącą działalnością Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl udziela rzecznik prasowy Trybunału.

Obecnie funkcję rzecznika prasowego Trybunału pełni radca prawny Romana Troicka-Sosińska.

Kontakt:
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

Tel. (+48 22) 560 37 12
Fax (+48 22) 560 37 38

Email: romana@troicka.pl