Miejsce pracy:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Kancelaria Adwokacka w Krakowie
 
Partner of Counsel
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara
  
Obszar praktyki:
prawo karne
prawo spółek handlowych
prawo własności intelektualnej 
 
Dane kontaktowe:
Kancelaria Adwokacka
Adw. Janusz Raglewski
e-mail: kancelaria@raglewski.pl
www.raglewski.pl

dr hab. prof. UJ Janusz Raglewski

Adwokat

 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej,
 • członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej,
 • członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie,
 • członek Komisji Prawniczej PAU
 • członek Komitetu Nauk Prawnych PAN
 • członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego
 • Redaktor Naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • od 2016 r. arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl
 • 1996 r. ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
 • 1999 r. złożenie egzaminu sędziowskiego
 • 2000 r. – doktor nauk prawnych
 • 2009 r. – doktor habilitowany nauk prawnych