Miejsce pracy:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K.

Obszar praktyki:
prawo karne
prawo bankowe
ochrona obrotu gospodarczego

Dane kontaktowe:
DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp.K.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel.: +48 22 339 54 00
e-mail: jmajewski@dms.net.pl
 

prof. dr hab. Jarosław Majewski

Adwokat

Jarosław Majewski jest profesorem nauk prawnych. Od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie się doktoryzował i habilitował.

Jarosław Majewski łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką prawniczą. Jest partnerem w warszawskiej kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak.

W latach 1997 – 1999 zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Centrali PKO BP, w latach 1999 – 2003 dyrektor Departamentu Prawnego Centrali BGŻ S.A. Był także członkiem Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

W latach 2012 –2016 Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Autor licznych ekspertyz prawnych, sporządzanych m.in. na zlecenie Kancelarii Sejmu.

Autor, współautor lub redaktor ponad 130 publikacji z różnych dziedzin prawa: monografii książkowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos, publikowanych w czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych, w tym m.in. cenionego tzw. krakowskiego komentarza do Kodeksu karnego, Systemu Prawa Karnego oraz opracowań poświęconych ochronie wierzyciela, ochronie obrotu papierami wartościowymi, tajemnicy bankowej i informacji poufnej.