Miejsce pracy:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wcześniej: Cioch & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Obszar praktyki:
Prawo gospodarcze
Prawo pracy
Prawo spółek
Postępowanie sądowe
Arbitraż

Dane kontaktowe:
tel. kom. 515-987-534
e-mail: p.cioch@cpkrp.pl

dr Paweł Cioch

Radca prawny

W 2003 r. ukończył z I nagrodą Rektora studia prawnicze na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2006 r. obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W l. 2006 – 2015 był asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego KUL.

W l. 2003 – 2006 ukończył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. Od 2007 r. radca prawny prowadzący własną kancelarię prawną. Od 2013 r. wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w zakresie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.

W 2016 r. założył i został partnerem zarządzającym Cioch & Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych.

Od 2020 r. wiceprezes ds. korporacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Posiada doświadczenie menadżerskie, a także jako członek rad nadzorczych spółek i instytucji branży infrastrukturalnej oraz finansowej. Orzekał jako arbiter w stałych sądach polubownych, m.in. w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan i Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich.

Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz monografii, artykułów, części komentarzy i współautorem podręcznika ,,Postępowanie cywilne’’ wydawanym od 2006 r. w wydawnictwie C.H. Beck (6. Wydanie ukazało się w 2019 r.). Jest również autorem licznych artykułów z zakresu prawa i arbitrażu sportowego, m.in. ,,Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, ADR (Arbitraż i Mediacja)’’, wyd. C.H. Beck 4/2009, s. 71 – 95, ,,Krajowe i międzynarodowe sądownictwo polubowne w sporcie profesjonalnym’’ [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, wyd. Wolters Kluver, Warszawa 2010, s. 346 – 369,       ,,Polen: Sportschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des neuen Sportgesetzes’’, Causa Sport. Die Sport – Zeitschrift für nationales und internationales Recht sowie für Wirtschaft, Zürich – Stuttgart – Wien, nr 2/2012, s. 117 – 123.
 
Posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.