Miejsce pracy:
Kancelaria Adwokacka
Ul. Z. Słomińskiego 19 lok. 113
00-195 Warszawa

Obszar praktyki:
Sport, finanse, joint venture, własność intelektualna, reklama, transakcje międzynarodowe, transfery, transport, budownictwo, ubezpieczenia.

Dane kontaktowe:
Tel. 605 324 502
Fax 22 637 52 48
arb@piotrnowaczyk.com
 

Piotr Nowaczyk

Adwokat, Charterd Arbitrator (CIArb)

 

1978-1982 Funkcje sędziego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu
1984-1990 Adwokat w Poznaniu
1991 Law Offices of S.G. Archibald, Paryż
1991 Zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej
1992 Jeantet et Associés, Paryż
1993
1993-2015
2003-2015
Wpis na listę adwokatów w Paryżu
SALANS, obecnie DENTONS, partner w dziale spraw spornych
ICC International Court of Arbitration, Paryż, członek sądu,
2006-2009 Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
2006-2009 Założyciel i wydawca Biuletynu Arbitrażowego
2006-2010 Polski delegat w UNCITRAL Arbitration & Conciliation Group
Języki obce Angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski


Wpisany na listy arbitrów i mediatorów najważniejszych międzynarodowych sądów polubownych, w tym Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS)

Członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Australian Centre for International Commercial Arbitration w Sydney, ICC European Arbitration Group, członek Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitrażowego, dożywotni członek Indyjskiej Rady Arbitrażowej, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Duńskiego Instytutu Arbitrażowego, Instytutu Transgranicznego Arbitrażu (Dallas) i in.

Autor przeszło 100 artykułów i wypowiedzi prasowych nt ADR, arbitrażu, mediacji i procedury cywilnej, uczestniczył w sprawdzeniu w trybie art. 27 Regulaminu ICC (scrutiny) przeszło 300 wyroków w postępowaniu przed Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu, był arbitrem albo doradcą w przeszło 250 postępowaniach arbitrażowych wg regulaminów 30 międzynarodowych