Miejsce pracy:
Toruń, Warszawa

Obszar praktyki:
prawo sportowe, prawo pracy, prawo gospodarcze

Dane kontaktowe:
Wiktor Cajsel,
ul. Jałowcowa 16, 87-134 Rozgarty,
tel. +48 692 472 913
 

dr Wiktor Cajsel

Radca prawny

Urodził się 13 sierpnia 1971 roku w Warszawie. Studia prawnicze odbył w latach 1991 – 1996 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku otrzymał nagrodę w dorocznym konkursie na najlepsze publikacje miesięcznika teoretyczno - metodycznego „Sport Wyczynowy”. Od roku 1999 jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Nauki o Sporcie z/s w Kolonii (Niemcy). W latach 1997 - 2001 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. W roku 2001 zdał egzaminy radcowskie i wykonuje zawód radcy prawnego – obecnie w „WIKTOR CAJSEL - Kancelaria Radcy Prawnego” z/s w Toruniu oraz „Turczynowicz-Kieryło Cajsel & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni” z/s w Warszawie. W styczniu 2003 roku obronił rozprawę doktorską nt. „Podstawy prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych” i uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Od kwietnia do października 2007 roku – kurator w Polskim Związku Łuczniczym (powołany przez Ministra Sportu). Od 2007 roku - Arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Uczestnik wielu konferencji i kongresów naukowych w kraju i za granicą (m.in. konferencja organizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ministerstwo Sportu – „Prawne aspekty zatrudniania sportowców w Polsce a prawo UE" – wygłoszony referat nt: „Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu" - Warszawa, 28-29 września 2006 roku; Międzynarodowa Konferencja „Sport i prawo z europejskiej perspektywy” zorganizowana przez Słowacki Komitet Olimpijski oraz Wyższą Bratysławską Szkołę Prawa – wygłoszony referat nt: „Polski Trybunał Arbitrażowy ds Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim – znaczenie i doświadczenia” - Bratysława, 22 maja 2009 roku. Autor książek i artykułów z zakresu prawa pracy i prawa sportowego (m.in. „Kodeks pracy. Komentarz”. Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2006 rok; „Komentarz do Ustawy o sporcie”. Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2011 rok; „Podstawy prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych”, Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2004 rok).