Orzeczenie Trybunału z 13 października 2004 r. (archiwalne) - Istota właściwości rzeczowej Trybunału jako sądu polubownego

06.12.2016

Teza orzeczenia - 13.X.2004

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim nie jest władny do rozpatrzenia wszelkich spraw dyscyplinarnych. Gdy w postępowaniu dyscyplinarnym w ramach polskiego związku sportowego nie wydano orzeczenia, które może być przedmiotem zaskarżania do Trybunału, Trybunał ten zmuszony jest uznać swą niewłaściwość w sprawie i pozew odrzucić w całości.

Orzeczenie_TA_X_2004_Istota_wlasciwosci_Trybunalu_jako_sadu_polubownego - 145 kb [Otwórz ] [Pobierz].