Orzeczenie Trybunału z 16 kwietnia 2004 r. (archiwalne) - Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach polskich związków sportowych

06.12.2016

Teza orzeczenia - 16.IV.2004
 
Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana w ramach polskich związków sportowych ma specyficzną postać. Jest ona realizowana nawet wówczas, gdy obwinionemu nie można przypisać odpowiedzialności cywilnoprawnej, karno-administracyjnej, czy tym bardziej karnej. Wyraża się ona zaś w sankcjonowaniu zachowań niezgodnych z zasadami funkcjonowania danej organizacji korporacyjnej, szkodzących jej dobremu imieniu i wizerunkowi, a także antagonizującym relacje i stosunki wewnątrz-członkowskie.

Orzeczenie_TA_IV_2004_Istota_odpowiedzialnosci_dyscyplinarnej_w_ramach_polskich_zwiazkow_sportowych - 149 kb [Otwórz ] [Pobierz].