Orzeczenie Trybunału z 17 grudnia 2018 r. - standardy laboratoriów WADA

02.03.2021

Teza wyroku z 17 grudnia 2018 r.:
 
Z międzynarodowych standardów dot. laboratoriów wynika (art. 3.2.1), że metody analityczne zatwierdzone przez WADA są naukowo ważne. Gdy zawodnik chce odrzucić takie domniemanie o naukowej ważności dowodu, musi jako warunek wstępny, najpierw powiadomić WADA o sprzeciwie oraz podstawie sprzeciwu. Art. 3.2.2. Stwierdzenie o zawiadomieniu przez skarżącego WADA znajduje się w aktach postępowania, w piśmie z dnia 29.06.2016r., jednak dowodu na takie zawiadomienie skarżący nie przedłożył.
 
Domniemywa się, że laboratoria akredytowane przez WADA przeprowadziły analizę próbki oraz przestrzegały procedur ochrony próbki zgodnie z międzynarodowym standardem analizy laboratoryjnej. Zawodnik może odrzucić to domniemanie poprzez udowodnienie, że nastąpiło odejście od międzynarodowego standardu analizy laboratoryjnej, co mogło doprowadzić do uzyskania niekorzystnego wyniku analizy. Dowód przedstawiony przez zawodnika musi mieć odpowiedni ciężar gatunkowy – dowód musi wskazywać na odejście od międzynarodowych standardów analizy laboratoryjnej w wyniku czego mogło dojść do uzyskania niekorzystnego wyniku analizy.

wyrok TA z 17.12.2018 - 3153 kb [Otwórz ] [Pobierz].