Orzeczenie Trybunału z 17 listopada 2008 r. (archiwalne) - Skarga zawodnika do sądu administracyjnego a skarga do Trybunału

06.12.2016

Teza orzeczenia 17.XI.2008 r.

1. Złożenie przez zawodnika do sądu administracyjnego skargi na decyzje dyscyplinarne polskiego związku sportowego nie stanowi przeszkody do rozpoznania skargi przez Trybunał.

2. Organy dyscyplinarne polskich związków sportowych są zobligowane do zachowania koniecznej w sprawach dyscyplinarnych równowagi stron. Gdy np. zawodnik przedstawia dowody i argumenty na swoją obronę, zaś wnioskodawca składa jedynie lakoniczny wniosek – organ dyscyplinarny nie może ograniczyć postępowania dowodowego i uznać zasadności podnoszonych przez wnioskodawcę zarzutów, oraz ukarać zawodnika dotkliwą karą dyscyplinarną, jak też nie może stosować dodatkowej kary, która nie została ujęta w obowiązującym w danym polskim związku sportowym katalogu kar dyscyplinarnych.

Orzeczenie_TA_XI_2008_Skarga_zawodnika_do_sadu_administracyjnego_a_skarga_do_Trybunalu - 202 kb [Otwórz ] [Pobierz].