Orzeczenie Trybunału z 23 czerwca 2003 r. (archwialne) - stosowanie kar nieprzewidzianych w przepisach dyscyplinarnaych

06.12.2016

Teza orzeczenia - 23.VI.2003 r.
 
1. W postępowaniu dyscyplinarnym, organ jurysdykcyjny polskiego związku sportowego nie może stosować kar nieprzewidzianych w przepisach dyscyplinarnych obowiązujących w tym związku.

2. Rygorystyczna procedura obowiązująca w postępowaniu dyscyplinarnym jest naruszona, gdy organy dyscyplinarne polskiego związku sportowego nie zawiadamiają zawodnika o wszczęciu przeciwko niemu postępowania, lub gdy pozbawiają go możliwości uczestnictwa w posiedzeniach organów dyscyplinarnych, składania wyjaśnień, dostarczenia dowodów itp.

Orzeczenie_TA_I_2013_Stosowanie_kar_nieprzewidzianych_w_przepisach_dyscyplinarnych - 166 kb [Otwórz ] [Pobierz].