Orzeczenie Trybunału z 23 października 2008 r. (archiwalne) - Podstawy rozwiązania umowy z trenerem selekcjonerem

29.12.2016

Teza orzeczenia z 23.X.2008 r.

1.  Naruszenie  przez  trenera  selekcjonera  umowy  łączącej  go  z  polskim  związkiem
sportowym,  może  mieć  miejsce  w  sytuacji,  w  której  trener  świadczy  pracę  na  rzecz
podmiotu trzeciego, bez uprzedniej zgody przedstawicieli danego polskiego związku
sportowego.  W  takiej  sytuacji,  może  istnieć  podstawa  do  natychmiastowego
rozwiązania takiej umowy z trenerem.

2. Świadczenie pracy  na rzecz podmiotu trzeciego może mieć miejsce zarówno przy
formalnym  określeniu  funkcji  trenera,  jak  też  innym,  np.  konsultanta,  doradcy,
obserwatora, itp.. Ważny jest materialny zakres obowiązków i przedmiot zobowiązania
trenera (faktyczne zajmowanie się sprawami szkoleniowymi).

Orzeczenie_TA_2008_Podstawy_rozwiazania_umowy_z_trenerem_selekcjonerem - 190 kb [Otwórz ] [Pobierz].