Orzeczenie Trybunału z 27 czerwca 2016 r. - Brak regulaminowego charakteru rozstrzygnięcia w zakresie ustalania składu kadry narodowej

31.05.2017

Teza orzeczenia z 27.VI.2016 r.

1.  W świetle zarówno przepisów związkowych, jak i generalnych reguł rządzących dokonywaniem wyborów personalnych w sporcie, nie można przyjąć, że rozstrzygnięcie władcze polegające na ustalenia składu kadry narodowej na dany rok ma charakter orzeczenia regulaminowego.
 
2. Udział w orzekaniu przez organ drugiej instancji osoby podlegającej wyłączeniu z mocy prawa czyni orzeczenie tego organu wydanym w sposób rażąco sprzeczny z prawem.

Wyrok z 27.VI.2016 r. - 220 kb [Otwórz ] [Pobierz].