Nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o sporcie

31.10.2016

Nowelizacja z 07 lipca 2016 r. ustawy o sporcie


11 sierpnia 2016 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o sporcie, uchwalona 7 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1171).

Nowelizacja ustawy o sporcie wprowadza bardzo istotne zmiany w polskim prawie sportowym, w szczególności w zakresie zwalczania dopingu.

Po pierwsze, ustawodawca postanowił o pozbawieniu polskich związków sportowych prawa do ustanawiania reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, przyznając wyłączną kompetencję w tym zakresie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Po drugie, do ustawy o sporcie wprowadzono aktualną definicję dopingu w sporcie, w pełni zgodną z definicją dopingu zawartą w Światowym Kodeksie Antydopingowym.
Po trzecie, zdecydowano o wyłączeniu stosowania art. 9a ustawy o sporcie w sprawach dyscyplinarnych dot. dopingu. Powyższe oznacza, że w aktualnym stanie prawnym, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl w tzw. sprawach dopingowych orzeka na podstawie art. 13.2.2 Polskich Przepisów Antydopingowych.

Pełny tekst ustawy o sporcie w aktualnym brzmieniu odnaleźć można poniżej:
[LINK - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857]