Uchwalenie przez Radę Trybunału wytycznych dotyczących konfliktu interesów

20.05.2016

20 maja 2016 r. Rada Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl przyjęła wytyczne dotyczące konfliktu interesów w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał.

Wytyczne mają za zadanie ułatwienie arbitrom Trybunału identyfikacji źródeł potencjalnych zagrożeń dla ich bezstronności i niezależności w sprawach, w których pełnią funkcje orzecznicze.

Przyjęta regulacja zawiera również bardzo istotne informacje dla stron postępowań prowadzonych przed Trybunałem, w szczególności w zakresie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku o wyłączenie danego arbitra od rozpoznawania sprawy.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Rady dotyczącą konfliktu interesów. Pełny tekst przyjętych wytycznych odnaleźć można poniżej.

Wytyczne Rady Trybunału - 458 kb [Otwórz ] [Pobierz].