Zalecenia Sekretarza Trybunału dotyczące sprawności postępowania

02.07.2016

2 czerwca 2016 r. Sekretarz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl – adwokat Piotr R. Graczyk – wydał zalecenia dla przewodniczących zespołów orzekających Trybunału dotyczące sprawności postępowania przed Trybunałem.

Wydane zalecenia mają na celu przyspieszenie postępowania przed Trybunałem, w szczególności poprzez wprowadzenie zasady, iż sprawy, które nie wymagają prowadzenia złożonego postępowania dowodowego winny być rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia wyznaczenia zespołu orzekającego.

Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami Sekretarza Trybunału dotyczącymi sprawności postępowania przed Trybunałem.

Pełny tekst wydanych zaleceń można odnaleźć poniżej.
 

Zalecenia dla przewodniczących zespołów orzekających - 126 kb [Otwórz ] [Pobierz].