Miejsce pracy:
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

Obszar praktyki:
prawo administracyjne materialne i procesowe, w tym prawo dyscyplinarne i stosunki służbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo konstytucyjne w tym prawa człowieka oraz zagadnienia interdyscyplinarne pomiędzy tymi gałęziami prawa

Dane kontaktowe:
e-mail: adw_jerzypasnik@wp.pl
Tel.: 609-044-829
 

dr hab. Jerzy Paśnik

Adwokat

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w Instytucie Państwa i Prawa PAN, stopień doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Wieloletni kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego oraz dziekan Wydziału Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), dziekan i prodziekan Wydziału Administracji filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Był głównym specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ekspertem Sejmu i Senatu. Prowadzi również praktykę adwokacką.

Współautor podręczników do nauki prawa administracyjnego, autor i współautor szeregu monografii i prac przyczynkarskich, opiekun kilkuset prac magisterskich i licencjackich.