Arbitrzy

W skład Trybunału Arbitrażowego wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji. Rygorystyczne kryteria ustawowe, jakie muszą zostać spełnione przez kandydatów na arbitrów Trybunału Arbitrażowego sprawiają, że zasiadają w nim wyłącznie osoby o ponadprzeciętnej wiedzy i bogatym doświadczeniu w zakresie prawa, w szczególności prawa sportowego.

 

Arbitrzy Trybunału Arbitrażowego kadencji 2020-2023:

...

Konrad Buczyło

Radca prawny

...

dr Wiktor Cajsel

Radca prawny

...

dr Paweł Cioch

Radca prawny

...

dr Piotr Łebek

Radca prawny

...

Piotr Nowaczyk

Adwokat, Charterd Arbitrator (CIArb)