Orzeczenie Trybunału z 26 czerwca 2013 r. (archwialne) - uprawnienie WADA do wniesienia skargi do TA

28.07.2016

Teza orzeczenia - 26.VI.2013

Skoro WADA, na podstawie art. 13.1.1 Modelowych Reguł Antydopingowych przysługuje prawo do odwołania się do CAS bez konieczności wyczerpania środków wewnętrznych, to zgodnie z wykładnią a maiori ad minus WADA przysługuje również w sprawach dotyczących sportowców klasy krajowej prawo do bezpośredniego odwołania się do Trybunału Arbitrażowego.

Orzeczenie_TA_uprawnienia_WADA_skarga_Trybunal - 209 kb [Otwórz ] [Pobierz].