Orzeczenie Trybunału z 9 września 2005 r. (archiwalne) - Istota właściwości Trybunału w sprawach dyscyplinarnych

06.12.2016

Teza orzeczenia - 9.IX.2005
 
Skargi na decyzje polskich związków sportowych w zakresie nakładania kar pieniężnych na kluby sportowe nie mieszczą się w zakresie właściwości Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, chyba, że decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, statutu lub regulaminów polskich związków sportowych, lub obwiniony został pozbawiony prawa do obrony.

Orzeczenie_TA_IX_2005_Istota_wlasciwosci_Trybunalu_w_sprawach_dyscyplinarnych - 146 kb [Otwórz ] [Pobierz].