Orzeczenie Trybunału z 16 listopada 2005 r. (archiwalne) - Istota wewnątrzzwiązkowego postępowania dyscyplinarnego

06.12.2016

Teza orzeczenia 16.XI.2005

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna może być związana z czynami, które nie podlegają odpowiedzialności karnej.

2. Wewnątrzzwiązkowe postępowanie dyscyplinarne jest postępowaniem obejmującym wszystkich uczestników rozgrywek organizowanych przez dany polski związek sportowy, w ramach którego ponoszą oni odpowiedzialność za popełnione przewinienia dyscyplinarne. Niewątpliwie postępowanie dyscyplinarne jest ze swej istoty bliższe zasadom postępowania karnego niż cywilnego. Przede wszystkim dlatego, że operuje deliktem dyscyplinarnym i karą, stosowaną jako sankcja nieprzestrzegania ustalonych reguł związkowych zawartych w przepisach wewnętrznych polskiego związku sportowego.

3. W sprawach, w których orzeczenie Trybunału opiera się na przedawnieniu karalności przewinienia dyscyplinarnego, jako ujemnej przesłance procesowej, Trybunał nie wypowiada się w sprawie zasadności stawianych obwinionym zarzutów. Wyrok Trybunału nie stanowi więc rozstrzygnięcia co do winy lub niewinności obwinionych stron.

Orzeczenie_TA_XI_2005_Istota_wewnatrzzwiazkowego_postepowania_dyscyplinarnego - 185 kb [Otwórz ] [Pobierz].