Orzeczenie Trybunału z 20 października 2011 r. (archiwalne) - Właściwa publikacja przepisów prawnych w ramach związku sportowego

06.12.2016

Teza orzeczenia - 20.X.2011
 
1. Jedną z naczelnych zasad fair rywalizacji sportowej jest zasada „niezmienności reguł rywalizacji w trakcie jej przeprowadzania”. Kryteria zdobycia tytułu mistrzowskiego, określone w przepisach polskich związków sportowych, nawet gdy odbiegają od regulacji międzynarodowych, jeśli tylko obowiązują w czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich – stanowią podstawę zdobycia tytułu.

2. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez polski związek sportowy na fakt dostępności dla zawodników treści przepisów aktów prawnych międzynarodowych organizacji sportowych, podczas gdy ani na stronie internetowej danego związku, ani w jego siedzibie, nie ma tłumaczenia tychże przepisów, skąd zawodnicy mogliby czerpać wiedzę dotyczącą regulacji międzynarodowych kształtujących ich pozycję prawną związaną z rozgrywanymi zawodami sportowymi.

Orzeczenie_TA_X_2011_Wlasciwa_publikacja_przepisow_prawnych_w_ramach_zwiazku_sportowego - 180 kb [Otwórz ] [Pobierz].