Orzeczenie Trybunału z 17 października 2007 r. (archiwalne) - Korupcja sportowa a przejęcie sekcji piłki nożnej

06.12.2016

Teza orzeczenia - 17.X.2007
 
1. Przejęcie przez spółkę akcyjną sekcji piłki nożnej stowarzyszenia, biorącego poprzednio udział w rozgrywkach I ligi, oznacza przejęcie związanych z tą sekcją praw i obowiązków. Do najważniejszego i najbardziej wartościowego składnika przejmowanej sekcji należy nazwa, czasem logo i miejsce w lidze. Sekcja piłki nożnej biorąca udział w rozgrywkach sama w sobie stanowi istotną wartość materialną i niematerialną. Zajmowane przez drużynę miejsce w lidze jest jednym z bardziej wartościowych składników majątkowych drużyny. To miejsce powinno być wynikiem uczciwej sportowej rywalizacji a nie efektem korupcyjnych zabiegów podejmowanych przez działaczy, sędziów i piłkarzy.

2. W toku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy jurysdykcyjne polskich związków sportowych, w wyniku wykrycia popełnienia przewinień dyscyplinarnych, stosowne kary dyscyplinarne są orzekane wobec drużyny i jej aktualnego właściciela, albowiem kara - zwłaszcza kara degradacji drużyny do niższej klasy rozgrywkowej ma na celu przywrócenie równowagi ustalonej w wyniku działań korupcyjnych. Nie miałoby sensu ukaranie degradacją drużyny stowarzyszenia, lub też drużyny kobiecej, w sytuacji gdy spółka akcyjna (obecny właściciel drużyny), bezpośrednio odniosła korzyści z działań korupcyjnych podejmowanych przez działaczy stowarzyszenia.

Orzeczenie_TA_X_2007_Korupcja_sportowa_a_przejecie_sekcji_pilki_noznej - 178 kb [Otwórz ] [Pobierz].