Orzeczenie Trybunału z 17 listopada 2017 r. - zbieg odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej

02.03.2021

Teza wyroku z 17 listopada 2017 r.:
 
Zasada zbiegu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej jest powszechnie stosowana w polskim porządku prawnym. Odpowiedzialność dyscyplinarna może być związana z czynami, które nie podlegają odpowiedzialności karnej. Wyodrębnienie procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadanie jej pozasądowego charakteru znajduje podstawę w specyfice poszczególnych grup zawodowych oraz ochronie ich autonomii i samorządności. Nie jest wyjątkiem sytuacja zaistniała w tym przypadku, że czym stanowiący przewinienie dyscyplinarne, wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. Nie kwestionuje się konstytucyjności zbiegu za ten sam czyn różnych rodzajów odpowiedzialności, w tym zwłaszcza odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Stosowanie zbiegu odpowiedzialności nie musi być wprost wyrażone w przepisach dyscyplinarnych polskiego związku sportowego. Brak precyzyjnej regulacji zbiegu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w przepisach dyscyplinarnych ….. nie jest przeszkoda ani błędem. Wystarczające jest bowiem, że w przepisach dyscyplinarnych ….., przewidziane jest zawieszenie biegu przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego na czas prowadzenia postępowania przez organy ścigania (art. 52 Regulaminu) oraz zasada nie zaliczenia na poczet kar dyscyplinarnych zastosowanych w stosunku do obwinionego przez sady powszechne kar, w toku prowadzonych postępowań karnych, pozostających w bezpośrednim związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym.

wyrok TA z 17 listopada 2017 r. - 1560 kb [Otwórz ] [Pobierz].