Orzeczenie Trybunału z 18 stycznia 2013 r. (archiwalne) - dyskwalifikacja a kara zawieszenia

28.07.2016

Teza orzeczenia - 18.I.2013
 
Jeżeli przepisy dyscyplinarne polskich związków sportowych jako kary dyscyplinarne, jakie można stosować m.in. wobec zawodników, wymieniają karę „zawieszenia” oraz karę „dyskwalifikacji” i oddzielają te kary nie tylko nazewnictwem, ale i zakresem dolegliwości, Trybunał jest właściwy przedmiotowo do rozpoznawania skarg jedynie od kary dyskwalifikacji. Nie można rozszerzająco przypisać Trybunałowi waloru rozpatrywania odwołań od innych kar, np. od kary zawieszenia.

Orzeczenie_TA_I_2013_dyskwalifikacja_kara_zawieszenia - 134 kb [Otwórz ] [Pobierz].