Orzeczenie Trybunału z 2 marca 2004 r. (archiwalne) - Przywrócenie terminu na złożenie skargi do Trybunału

06.12.2016

Teza orzeczenia - 02.II.2004

Decyzje dyscyplinarne polskich związków sportowych mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w terminach nie dłuższych niż 30 dni od daty uprawomocnienia się danej decyzji. Przywrócenie uchybionego terminu może nastąpić jedynie na zasadach przewidzianych w art. 168 - 172 Kodeksu postępowania cywilnego.

Orzeczenie_TA_III_2004_Przywrocenie_terminu_na_zlozenie_skargi_do_Trybunalu - 144 kb [Otwórz ] [Pobierz].