Uchwała Rady Trybunału z 14 stycznia 2022 r. – sprawy POLADA

20.01.2022

Dokonując wykładni przepisów Kodeksu Antydopingowego POLADA 2021 Rada Trybunału stoi na stanowisku, że w sprawach naruszeń przepisów antydopingowych, w których postępowanie antydopingowe zostało wszczęte przez właściwy organ przed dniem 01.01.2021 r., stosować należy dotychczasowe przepisy dotyczące prawa do skargi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

 

Treść uchwały z 14.01.2022 - do pobrania - 148 kb [Otwórz ] [Pobierz].