Orzeczenie Trybunału z 11 maja 2005 r. (archiwalne) - Zasada dwuinstancyjności a zasada prawa do obrony

06.12.2016

Teza orzeczenia - 11.V.2005

1. Niedopuszczalnym jest wydanie decyzji przez organ jurysdykcyjny polskiego związku sportowego II instancji, która dotyczy zupełnie innego stanu faktycznego, niż ten, na podstawie którego orzeczono w niższej instancji. Nieprzestrzeganie zasady dwuinstancyjności musi prowadzić do nieprzestrzegania fundamentalnej zasady prawa do obrony.

2. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której organ wydający decyzje w sprawie opiera się jedynie na wyjaśnieniach złożonych przez jedną stronę postępowania dyscyplinarnego.

Orzeczenie_TA_V_2005_Zasada_dwuinstancyjnosci_a_zasada_prawa_do_obrony - 164 kb [Otwórz ] [Pobierz].