Orzeczenie Trybunału z 16 maja 2008 r. (archiwalne) - Niedopuszczalność skarg na nieistniejące orzeczenie drugoinstancyjne

06.12.2016

Teza orzeczenia - 16.V.2008
 
W sytuacji, w której orzeczenie pierwszoinstancyjnego organu dyscyplinarnego polskiego związku sportowego nie zostało skutecznie pod względem formalnym zaskarżone przez obwinionego, wobec nie wyczerpania wewnątrzzwiązkowej drogi odwoławczej, skarga na nieistniejące orzeczenie drugoinstancyjne jest niedopuszczalna z mocy prawa.

Orzeczenie_TA_V_2008_Niedopuszczalnosc_skarg_na_nieistniejace_orzeczenie_drugoinstancyjne - 158 kb [Otwórz ] [Pobierz].