Orzeczenie Trybunału z 5 czerwca 2002 r. (archiwalne) - Wykluczenie członka polskiego związku sportowego

06.12.2016

Teza orzeczenia - 5.VI.2002

Wykluczenie członka polskiego związku sportowego wymaga spełnienia wszelkich warunków formalnych przewidzianych w statucie danego związku. Naruszenie ustalonej procedury skutkuje uchyleniem podjętej uchwały.

Orzeczenie_TA_VI_2002_Wykluczenie_czlonka_polskiego_zwiazku_sportowego - 148 kb [Otwórz ] [Pobierz].