Orzeczenie Trybunału z 19 grudnia 2003 r. (archiwalne) - Brak zapoznania stron z treścią zarzutu

29.12.2016

Teza orzeczenia z 19.XII.2003 r.

1.  Doniosła  problematyka  rozstrzygania  spraw  dotyczących  jednego  z  najcięższych
przestępstw sportowych  -  przekupstwa sportowego, nie  może uzasadniać stosowania
pewnych, niekonwencjonalnych metod dochodzenia do prawdy, które nie wynikają z
przepisów  dyscyplinarnych  oraz  prowadzą  de  facto  do  całkowitego  wyłączenia
jawności i pozbawienia stron kluczowych informacji o toczącym się postępowaniu.

2.  Nie  realizuje  obowiązku  zapoznania  stron  z  treścią  zarzutu,  jedynie  werbalne
przedstawienie zarzutów przez osobę trzecią  –  spoza składu organu jurysdykcyjnego
–  oraz  możliwość  zapoznania  się  z  zarzutami  poprzez  zaczerpnięcie  stosownych
informacji z mediów.

3.  Niedopuszczalne  jest  dokonywanie  zmian  w  składzie  organów  rozpatrujących
sprawę  dyscyplinarną,  jak  też  dokonywane  czynności  dowodowych  przez  różne
składy osobowe, lub też jednoosobowo.

Orzeczenie_TA_2003_Brak_zapoznania_stron_z_trescia_zarzutu - 235 kb [Otwórz ] [Pobierz].