Orzeczenie Trybunału z 6 sierpnia 2008 r. (archiwalne) - Znowelizowane dłuższe terminy przedawnienia deliktów dyscyplinarych a zasady gwarancyjne

29.12.2016

Teza orzeczenia z 6 sierpnia 2008 r.

Zastosowanie  znowelizowanych,  dłuższych  terminów  do  instytucji  przedawnienia
deliktów  dyscyplinarnych,  popełnionych  przed  zmianą  odpowiednich  przepisów,  nie
stanowi  naruszenia  zasad  gwarancyjnych.  Normodawca  (właściwy  organ  polskiego
związku  sportowego)  władny  jest  ograniczyć  nakaz  stosowania  przepisów
względniejszych i przyjąć wyłączność stosowania przepisów nowych. Uczynić to może
jednak tylko na mocy właściwie stanowionych przepisów.

Orzeczenie_TA_VIII_2008_Znowelizowane_dluzsze_terminy_przedawnienia_deliktow_dyscyplinarnych_a_zasady_gwarancyjne - 188 kb [Otwórz ] [Pobierz].