Orzeczenie Trybunału z 25 sierpnia 2009 r. (archiwalne) - Niewykonalność pierwotnie niesprzecznego wewnętrznie orzeczenia a zakaz reformationis in peius

29.12.2016

Teza orzeczenia z 25.VIII.2009 r.

1.  Kwestia  należytego  obsadzenia  organu  orzeczniczego  stanowi  jedną  z
podstawowych  gwarancji  rzetelnego  postępowania  dyscyplinarnego.  Nie  ma
wątpliwości,  że  zarówno  regulacje  ustawowe,  jak  i  wewnętrzne  prawodawstwo
polskiego  związku  sportowego,  jednoznacznie  stanowią,  że  rozstrzygnięcia
dyscyplinarne podejmowane być mogą wyłącznie przez osoby skutecznie powołane w
skład organu dyscyplinarnego.

2.  Spowodowana  wniesieniem  skargi,  a  następnie  kasacji  do  Sądu  Najwyższego
niewykonalność  pierwotnie  niesprzecznego  wewnętrznie  orzeczenia,  nie  może
doprowadzić do sytuacji, w której żadnej kary w postępowaniu toczącym się po jego
uchyleniu, nie dałoby się już orzec ze względu na zakaz reformationis in peius.

Orzeczenie_TA_VIII_2009_Niewykonalnosc_pierwotnie_niesprzecznego_wewnetrznie_orzeczenia_a_zakaz_reformationis_in_peius - 258 kb [Otwórz ] [Pobierz].