Orzeczenie Trybunału z 26 kwietnia 2016 r. - Zasady uzyskiwania zezwolenia na używanie substancji dla celów terapeutycznych z datą wsteczną (wstecznego TUE)

31.05.2017

Teza orzeczenia z 26.IV.2016 r.

1.  Okoliczności uzasadniajace przyznanie wstecznego TUE powinny zostać wykazane przez Zawodniczkę stosowną dokumentacją medyczną odnoszącą się wyłącznie do Zawodniczki. Każda z przesłanek powinna znaleźć swoje potwierdzenie w szczegółowych wynikach badań Skarżącej, opisie procesu jej leczenia, a także analizie medycznej skutków uprzedniego stosowania przez Skarzacą innych substancji zabronionych.
 
2. Trybunał nie widzi możliwości związania Komisji jej własnymi orzeczeniami przy podobnych (aczkolwiek nie identycznych) stanach faktycznych. Ponadto brak jest podsaw do rozpatrywania tego rodzaju zarzutu niejednolitości orzecznictwa Komisji przez TAS.

Wyrok z 26.IV.2016 r. - 366 kb [Otwórz ] [Pobierz].