Orzeczenie Trybunału z 7 września 2016 r. - Zasady przeprowadzania badań próbek pobranych od zawodników

31.05.2017

Teza orzeczenia z 7.IX.2016 r.

Trybunał nie zgadza się z twierdzeniem, że przepis ten [art. 3.2.2 PPA] wprowadza domniemanie, zgodnie z którym już z samego faktu wystąpienia jakiegokolwiek odstępstwa od Międzynarodowych Standartów dla Laboratoriów, bez względu na jego wagę oraz charakter, wynika automatycznie, że takie odstępstwo mogło mieć wpływ na uzyskianie niekorzystengo wyniku badania. Wprost przeciwnie, analizowany przepis wyraźnie przewiduje, że obalenie domniemania przez zawodnika lub inną osobę jest możliwe poprzez udowodnienie odstępstwa, które mogło mieć wpływ na uzyskanie niekorzystnego wyniku analizy - jest to rozwiązanie zrozumiałem i pragmatyczne, ponieważ w przeciwnym razie, nawet najmniejsze uchybienie formalne, bez żadnego znaczenia dla wyniku postępwoania, mogłoby dorpowadzić do przekreślenia podstawowego jego celu, jakim jest wykrycie i wyeliminowanie nieuczciwych zachowań w sporcie na tle dopingowym.

Wyrok z 7.IX.2016 r. - 433 kb [Otwórz ] [Pobierz].