Orzeczenie Trybunału z 13 września 2016 r. - uzasadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu

31.05.2017

Teza orzeczenia z 13.IX.2016 r.

Przyznając polskim związkom sportowym pewien szczególny status, ustawodawca zezwala, a wręcz nakłada na nie obowiązek ustalania zasad organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach, obowiązujących osoby uczestniczące we współzawodnictwie. Oznacza to, że każdy, kto chce dobrowolnie podjąć profesjonalną działalność sportową prowadzoną w danym sporcie, związuje się z organizacjami zarządzającymi danym sportem i poprzez takie związanie akceptuje panujące w ich ramach zasady. Zawodnik, chcąc uczestniczyć w współzawodnictwie dobrowolnie zaakceptowal zasady obowiązujące w sporcie, ustalone oraz wynikające z nich ryzyko.

Wyrok z 13.IX.2016 r. - 356 kb [Otwórz ] [Pobierz].