Orzeczenie Trybunału z 17 października 2016 r. - Autonomiczny charakter uprawnienia WADA do wniesienia odwołania

31.05.2017

Teza orzeczenia z 17.X.2016 r.
 
1. WADA przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 21 dni od dnia otrzymania pełnych akt dotyczących decyzji w sprawie dopingowej. Na autonomiczny charakter rego postanowienia wskazuje użycie słów "bez uszczerbku dla powyższego". Należy zatem uznać, że jest to szczególne postanowienie, które ma zastosowanie tylko w przypadku określenia terminu na wniesnienie odwołania przez WADA, co ma na celu umożliwienie temu podmiotowi sprawowania efektywnej kontroli nad sprawami z zakresu naruszenia przepisów antydopingowych. Postanowienie to nie precyzuje podmiotu zobowiązanego do doręczenia WADA pełnych akt postępowania, w związku z czym należy uznać, że będzie miało ono zastosowanie w każdym przypadku, w którym WADA zostanie poinformowana o doręczeniu jej pełnych akt sprawy.
2. Żądanie doręczenia pełnych akt sprawy przez stronę uprawnioną do wniesienia odwołania winno być skierowane do organu, który wydał zaskarżoną decyzją, a nie do KdZDwS.

Wyrok z 17.X.2016 r. - 522 kb [Otwórz ] [Pobierz].